antikapitalismoa-autogestioa-oroimena-komunismoa-herrigintza-duintasuna-formakuntza-asanblada-autodeterminazioa-parekidetasuna-borroka-elkartasuna-okupazioa-eztabaida-sozialismoa-lurralde batasuna-antinperialismoa-autonomia-iraultza-euskara-amnistía-internazionalismoa-langileria-kultura-erresistentziak.... KONTAKTUA: izartubuletina@gmail.com
2010/11/27

Nahikoa al da bortxarik gabeko protesta?

"Basoak desagertzen eta hiltzen ari diren honetan, gure lurra infernu bihurtzeko bidean gaudelarik, izugarri ugaldu dira mamutzar atomiko mehatxutzaileak. Hauei bortxarik gabe buru egin nahi izatea ez zaio gure borrokari batere lagungarri izango. Mamutzarrok ez dira ez gure hitzen ez gure erreguen ez gure laztanen bitartez urrunduko"
Günther Anders (1902-1992)
Breslau-n (orduan Alemania, gaur Polonia) jaiotako filosofoa, jatorri judukoa, nazien garaian Frantziara, eta gero Ameriketara erbesteratu behar izan zena. Gerraostean, Austria hautatu zuen bizileku. Hannah Arendt filosofoarekin egon zen ezkonduta eta Elisabeth Freundlich idazlearekin. Hainbat libururen egilea, makinen nagusitasunak eragindako giza menpekotasuna salatuz, baita filosofoen ohiko ikuspegi antropozentrista ere, animalia eta landareen balioa beheragoko mailan kokatzen duena. Militarismo eta indar nuklearren kontrako borrokalari sutsua. Filosofian, barne hizkuntzaren erabilera edo “esoterismoa”-ren aurkaria…


1) Saldukeria
Sasiekintza sentimental eta sinboliko hutsek osaturiko gure protesta, munduaren erabateko suntsiketa prestatzen ari direnen kontra, iraganeko zerbait da honezkero, iraultzaurreko fase bati dagokiola argi geratu delarik.

Bortxarik gabeko fase honi amaiera ematea —hau da, kaltegabe izaten jarraitzeari uko egitea— gure oinarri moral eta tabu guztiei kontrajarria da, alabaina. Nik neuk behintzat, Lehenengo Munduko Gudaz geroztik irmo eutsi diet printzipio eta tabu horiei guztiei, urratu ezinak zirelakoan. Honek beraz, deskribatzeko gogorik ere ez dudan egoera batera eraman nau. Baina duela gutxi, gaur egungo buruzagi bat mikrofono aurrean txantxetan hasi zenean, Sobiet Batasunari arma atomikoekin eraso egiteko agindua eman berri zuela irripartxo batekin esanez, halako bat besterik gabe esan zitekeela ohartu nintzen. Gainera, bere jarraitzaileek, gustu txarreko aldarte on hura erakusteagatik, txalotu ere egin zutela jakin nuenean, ez zitzaidan zalantza izpirik gelditu: ez dago ahalguztidun horien axolagabekeria baino arrisku larriagorik. Guk, hortaz, jokabide berri bati lotu behar diogu: honaino helduta, debekatua zaigu adeitasunez edo jendetasunez jokatzea. Halako batean apal edo gizabidetsu izateak, gure ganoragabekeria utziko luke agerian. Gure koldarkeria, areago. Hots, ondorengoei traizioa, saldukeria.

Basoak desagertzen eta hiltzen ari diren honetan, gure lurra infernu bihurtzeko bidean gaudelarik, izugarri ugaldu dira mamutzar atomiko mehatxutzaileak. Hauei bortxarik gabe buru egin nahi izatea ez zaio gure borrokari batere lagungarri izango. Mamutzarrok ez dira ez gure hitzen ez gure erreguen ez gure laztanen bitartez urrunduko. Alferrik da gose grebak egitea. Gogoan hartu behar dugu bestalde, munstro horien alde agertzen direnek edota eraikitzen dituztenek (gaurko “Zimmermann”-ek*), gure edozein protesta-ekintzari, bakezaleenari nahiz sinbolikoenari ere, aurre egite huts edo jarkiera deritzotela nolanahi ere. Halaber hartzen dute berehala indarkeriatzat edozein aurre egite edo jarkiera.

Ez. Gure artean ezarritako mamutzar horiei modu sistematikoan erasotzen hasteko garaia da, geure buruaren defentsa fisiko hutsa eginez, hemendik aurrera ez daitezela erabilgarriak izan. Munstrook etengabeko mehatxu bat gauzatzen baitute gure kontra, gizadiaren kontra alegia. Era berean, larrialdi-egoera orokor bat gorpuzten dute, anabasa sortu —bestela esanda, mundua berriz ere kaosera eraman dezaketelako.

(* Garaiko ministro baten abizenarekin egindako hitz-jokoa. Zimmermann, arotza da alemanez, eraikintza-lanetan aritzen dena)2) Berria dena, moralagoa da

Baina baliteke hau guztia aski ez izatea. Gure erabakia zentzugabe gertatzea. Esan nahi baita, bere apaltasunagatik zentzugabea. Alde handiegia baitago, txikiziozko hornikuntzen tamaina zein bikaintasun teknikoaren (berauek babesteko dauden polizien armak barne*) eta geure kontra-arma xume edo primitiboen artean: har ditzagun gogoan (harrigarria da-eta!), gure eskuxerra txikitxo zaharrak, gure bihurkinak eta aizturrak… “Harrigarria da-eta!” tartekatu dut, zeren boteredunen begietan, hau da, indarkeriadunen begietan, gure armen xumetasuna lotsagarria baita, barregarria ia-ia. Auzolotsa sorrarazten die nonbait. Edo gure aldetiko ausarkeria mingarritzat jotzen dute beharbada. Beste hitzekin esateko: indarkeriadun horiek sinestuta daude, lehiarako gai diren gailuak baizik (fintasun tekniko gorena lortu duten armak, esaterako) ez direla aintzat hartu behar.

Teknika mailarik ez daukana ezin daiteke, haien ikuspegitik, hizpide ere izan, ezta zentzu moralean ere. Horrexegatik, gas negar-eragilea ehunka lagunen begietara airetik jaurtitzea moralagoa dela uste dute, lur zikinetik hartutako harriak botatzea baino. Jende horren aburuz, hiltzeko era modernoena ezinbestez da akasgabeena, bai eta errugabeena ere. Alderantziz ikusita: manifestari baten labankadak zauritua suertatzea (ez, ordea, neutroi bonba berri-berri batek), nahiko kontu zatarra litzateke, norberaren ohorearen kontrakoa.

Azken finean, amaitzen ari den bigarren milurtekoaren garaikide denak, botatako harriak baino modernoak diren armekin borrokatua edo hila izateko eskubide osoa dauka-eta. “Hil zaitez tankera aurrerakoian!”

3) Aski ote da gauzaki hilak hiltzea?

Nuklear arma erasotzaile etsai itzelen (berauek zaintzeko dauden polizien goi-mailako arma modernoak barne) eta manifestariek erabili ohi dituzten kontra-armen arteko desberdintasun teknikoa hain da handia, non zilegi zaigun lagun batzuen ezkortasuna ulertzea. Aurka egite fisikoak, gure erabateko hondamena ekarriko lukeelako berekin, haien ustez. Bai, egia da: manifestarien armei ezin zaie ezta “arma” hitza eman, objektu bilakatutako hel-deiak baino ez direlarik. Izan ere, desberdintasun hau nabarmen-nabarmena da, eta botere kolonialen su-armen eta Kongoko bizilagunek hemeretzigarren mendean (sutsuki baina alferrik) beren burua defendatzeko erabili zituzten banbuzko gezien arteko desberdintasunarekin alderatu dezakegu.

Orduan ere izan zen desberdintasun teknikoa funtsezkoa munduko historiari begira. Jakina, teknika-maila apalagoa zutenen kalterako. Gure etsaien aginte eta indarkeria-tresnen aldean, geurea ekintza-sinbolismoa baino ez da, edo ez litzateke izango, bortxaren erabilera gauzaki hiletara mugatuko bagenu. Nork daki, dagoeneko ez ote duen teknikaren bilakaera beldurgarriak (honi berez, “iraultza” izena eman diezaiokegu, orain arteko iraultzarik garrantzitsuena agian) iraultza politikoetarako aukera guztien desagerpena eragin… Berau, beste iraultza bat litzateke, funtsezko gertakizun bat munduaren historian, nahiz eta gertakizun negatiboa, demagun, basapiztien desagerpenaren antzeko zerbait.

Bestalde, guztiz eraginik gabekoa eta murritza litzateke, hilda dauden gauzakiak erasotzea edo “hiltzea ” (zalantzatiek gehien jota onartzen dutena). Zeren gauzaki ikaragarri horiei oldar egiteko gai bagara ere, beren bernizari urratu txiki batzuk egitea baino askoz gehiagorik ez genukeelako lortuko. Ez, ez. Mugatzen baldin badugu gure burua halako gauzaki hilei kalte egitera edo amaiera ekartzera (zeintzuen baitan milioika lagunen heriotza egon daitekeen gordeta), gure ekintzak zentzugabeak ezezik, gutxiegizkoak ere izango dira. Hain zuzen, masa-ekoizpenen aro honetan gauzaki guztiak berehala ordezkatuak izaten direlako, edozein unetan, segituan eta inongo arazorik gabe. Alferrik da hortaz, gu ezer suntsitzen ahalegintzea. Gainera, edozein ekoizpen-mota bakoitzetik, hainbat eta hainbat ale egoten dira gaur egun, ekoizpenaren beharrek egiazko kontsumoarekin bat egiten ez dutelarik. Honek, hein batean, suntsiezin egiten ditu ekoizkinak. Edo arrandiaz esateko: hilezin bihurtzen ditu.

Ildo beretik, ekoizkinei kalte egiteko mehatxua bakar-bakarrik izan daiteke eraginkorra eta zentzuzkoa baldin eta, honezaz gainera —edo hobe: lehenik eta behin— aipaturiko tresnen ekoiztea, ezartzea eta erabiltzea interesatzen zaienei argiro-argiro adierazten badiegu, orain arte (gehien jota) ekoizkinentzat aurreikusia genuena (harrokeria litzateke hemen “eragiteko” genuena esatea), iragarpen bat baino ez dela izan. Eta orain, ordea, beraiekin ere berdin jokatzera behartuta gaudela.

Izua etengabe eragiten digutenez gero, baliteke noizbait beraiek ere etengabe izuturik gertatzea. Bada, kontu handiz ibiltzeko. Kontuz ibiltzeko haiek guztiak bai, bata bestearen ondotik, ustekabeko hurrenkera batean… geure umeen eta ondorengoen bizirik jarraitzeko, aukera bermatua izan dadin. (“izan dadin”, ez adibidez, “gera dadin”).

4) Hautsitako tabua

Azken hitz izugarriok ez ditut arinkeriaz idazten, ez beste edozein hipotesi edo iritzi edo zerbait egiteko deialdi baten antzera kanporatzen, esaterako.

Azken batean, badira hirurogeita hamar urte —1914ko abuztuaren hasierako egunetatik hona, zehazki—, arazo batek kezkatuta eta harrituta naukala: nola diren gizakiak beste gizakiak, atseginez ere, hiltzeko gai. Haurtzarotik izan ditut zailtasunak “hil” aditz hau ahoskatzeko, hotsa bera, ekitea bezain hilgarria balitz bezala. Eta oso gutxi izan dira, idazten saiatzen hasi nintzenez geroztik, hiltzeari buruzko nire izua aipatu ez dudan orriak.

Hau dela-eta, “hil” hitza idaztean, erabat ikaraturik eta ia sinestu ezinean naukazue. Hobe esanda, “hil” hitza idatzi beharra dudan honetan. Beste irtenbiderik ez zaigulako geratzen, mehatxu egiten digutenei geuk ere mehatxu egitea baizik. Eta ez diet sekula ere hiltzeko tabua haustera behartu nautenei barkatuko.

Halaber eskatzen dut, horretarako eskubidea dudalarik, ez leporatzeko niri inongo arinkeriarik, bukatzeko, ondoko hau errepikatzen badut orain: beste aukerarik ez dugu, mehatxua da gure bide bakarra, gure belaunaldiari eta amesten ditugun ondorengoei bizitza bermatu nahi diegunez gero. Mehatxatu egin beharko ditugu lur gaineko bizitza indar nuklearraren bidez (berdin “gudarako” nahiz “bakerako” omen dena) jokoan jartzen tematu eta nuklearrak geldiarazteko eskaintza guztiei muzin egiten dieten gizonak, aurrerantzean, bata zein bestea, ehizatzat hartuko ditugula argi eta garbi aditzera emanez.

Ondorioz, min handiz bada ere, erabakia baita auzia, hauxe jakinarazi nahi nuke hemen: ez dugula atzera egingo gizaki horiek hiltzeko orduan, beraiek —dela beren irudimenaren mugengatik, dela beren bihotzeko ergelkeriagatik—, gizadia hil edo arriskuan jartzeko orduan atzera egiten ez duten bezala.

(* Garaiko ministro baten abizenarekin egindako hitz-jokoa. Zimmermann, arotza da alemanez, eraikintza-lanetan aritzen dena)


* Ez dakit “polizia” deitu ahal zaien gaur egun manifestarien kontra erabiltzen diren horiei, militar hutsak, hau da, gerra zibilean aritzen den armada kontrairaultzailea ematen dute-eta.Texto escrito por el filósofo neomarxista Günter Anders y lo han traducido al euskera los konpas de Lapiko kritikoa.(Günther Anders. 1987-05-09. TAZ egunkaria. Alemanetik itzulia)


OHARRA: TAZ aleman egunkarian 1987ko Maiatzaren 9an Günther Andersek argitaratutako lana da. Elena Martinez Rubiok alemanetik euskaratu du.


2010/11/23

Reseña del libro El Nuevo 'Jim Crowde de M. Alexander sobre el sistema de represión y control que resurge en nuestros tiempos. Mumia Abu-Jamal

"...aunque es bien conocido que el apartheid de Sudáfrica era un sistema abiertamente racista, los diplomáticos asiáticos e incluso africano-americanos pudieron vivir y trabajar en ese régimen, identificados en sus documentos oficiales como "blancos honorarios" porque era políticamente conveniente..."


Mumia Abu Jamal
La haine


El libro El nuevo Jim Crow: El encarcelamiento masivo en la época de ceguera al color de la piel ofrece una mirada impávida a la adicción estadounidense al encarcelamiento y presenta un diagnóstico alarmante: La codicia corporativa, el oportunismo político y la explotación de odios y temores ancestrales se han consolidado para crear la monstruosa explosión del complejo industrial carcelario más grande del mundo. Además, la autora Michelle Alexander, profesora de la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad de Ohio, hace una investigación muy profunda de la historia de Estados Unidos, y aún más profunda del derecho penal y su práctica. Ella llega a la conclusión que el brutal sistema de represión y control comúnmente conocido como ‘Jim Crow’, ha vuelto a surgir en nuestros tiempos. Por eso le nombra El Nuevo Jim Crow.


En realidad, el sistema actual de discriminación legal nació más o menos de la misma manera que el primero. Después de la derrota aplastante del Sur en la Guerra Civil, millones de recién liberados africanos ejercitaron sus nuevos derechos durante del periodo de la Reconstrucción. Los hombres negros llegaron a ser senadores y diputados por todo el Sur. Pero este período duró poco, y tan pronto como fuera posible, los estados pasaron leyes duras conocidas como los Códigos Negros, los cuales negaban a los negros sus derechos, criminalizaban su conducta y los dejaron vulnerables a la represión de las prisiones del Sur; donde los convictos eran alquilados a terceros como mano de obra: Esto fue el renacimiento de la esclavitud por otros medios.


La época actual empezó en el auge del Movimiento de los Derechos Civiles en Estados Unidos, cuando millones de Negros lucharon por sus derechos que les habían sido negados durante más de un siglo.


Alexander concluye que el nuevo sistema ––esta nueva fusión de intereses políticos y económicos–– designó a los Negros, especialmente a aquellos involucrados en la industria de la droga, como el capital humano para la construcción masiva de prisiones, grandes plantillas de empleados, y otros apéndices del aparato de represión estatal.


Pero quizás lo más notable del estudio de Alexander es su conclusión que la población negra de Estados Unidos constituye una "casta racial" que nutre y perpetúa el encarcelamiento masivo. [195]


Y efectivamente, cada una de las otras estructuras sociales apoya esta superestructura, desde las escuelas destrozadas hasta la des-industrialización, la concentración de la población Negra en guetos urbanos aislados, la violencia de la policía, y el silencio de la clase media negra.


Se podría argumentar que tal afirmación parece insostenible cuando observamos a un presidente negro, cientos de políticos negras y muchos personajes negros en los espectáculos y los deportes. Pero la doctora Alexander explica que todo sistema permite excepciones, porque éstas sirven para legitimar el sistema y, en este caso, para encubrir su fealdad y sus efectos extensos sobre la mayoría de los negros. Por ejemplo, aunque es bien conocido que el apartheid de Sudáfrica era un sistema abiertamente racista, los diplomáticos asiáticos e incluso africano-americanos pudieron vivir y trabajar en ese régimen, identificados en sus documentos oficiales como "blancos honorarios" porque era políticamente conveniente.


Al comparar los dos sistemas, Michelle Alexander dice que tanto en números brutos como per cápita, ¡Estados Unidos encarcela a más negros que Sudáfrica en el apogeo del apartheid! El Nuevo Jim Crow. Sí, efectivamente.


Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal.

2010/11/21

Solidaridad y desvergüenza con el Sahara

"Por diferentes razones, desde la ultraderecha española a la extrema izquierda, desde el nacionalismo de estado a los nacionalismos periféricos, ecologistas, feministas, gentes corrientes, se sienten solidarios con un pueblo colonizado, masacrado, dividido y obligado a luchar por su supervivencia."


Joxe Iriarte "Bikila", GARA

Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid el 13 de noviembre, en solidaridad con el pueblo saharaui. Algunas decenas de korrikalaris lo hicieron al día siguiente en la clásica Behobia-Donostia, luciendo pegatas y portando banderas a favor del pueblo saharaui. Ambos actos expresaban una pequeña parte de la inmensa solidaridad existente en el Estado español con la causa saharaui. En realidad, no hay causa que motive tanto consenso y adhesión. Por diferentes razones, desde la ultraderecha española a la extrema izquierda, desde el nacionalismo de estado a los nacionalismos periféricos, ecologistas, feministas, gentes corrientes, se sienten solidarios con un pueblo colonizado, masacrado, dividido y obligado a luchar por su supervivencia. Y, sin embargo, todos los gobiernos españoles habidos desde la ocupación marroquí han traicionado sus promesas y permitido a la monarquía marroquí proseguir con su política colonialista y genocida.

Se suele afirmar con demasiada gratuidad que en democracia la voluntad mayoritaria siempre termina imponiéndose. Tal vez sea así en una democracia de verdad. No en las democracias realmente existentes, democracias demediadas como la española, donde la voluntad popular está secuestrada.

El Gobierno español, al igual que en el tema de la crisis económica opera a favor de los capitalistas, en el caso del Sahara opera a favor de los intereses de estado: el miedo a que Marruecos presione contra los enclaves coloniales españoles de Ceuta y Melilla; de que abra los filtros contra la emigración; que ponga en cuestión los intereses económicos de las empresas españolas (y vascas), sin olvidar los calderos saharauis. Y eso que Felipe González prometió solemnemente a los saharauis estar a su lado «hasta la victoria final». Sus palabras se las llevó el siroco que azota sin piedad los campamentos de refugiados.

¿Dónde queda la primacía de los principios morales y éticos sobre el resto de consideraciones (económicas, políticas, etc.) que en materia de víctimas de la violencia los socialistas proclaman hasta la saciedad? ¿Es que las víctimas saharauis son de segunda categoría respecto a las que aquí?
¡Ya basta! Es hora de esclarecer comportamientos y exigencias. Es importante el trabajo que muchos socialistas de a pie y representantes institucionales como Odón Elorza realizan a favor de pueblo saharaui. Pero no es suficiente. Deben exigir a su partido, que es quien gestiona el actual Gobierno español, que cumpla sus promesas. Que presione a la monarquía marroquí y, si no les hace caso, que proceda en consecuencia.
Es hora de que todos los solidarios operemos con coherencia. No, las buenas intenciones no bastan; poco valen si no están avaladas por hechos. Por votos, por acciones en la calle, por ayudas efectivas a la solidaridad.
Respecto a los emigrantes marroquíes residentes en el Estado español, ellos no tiene responsabilidad alguna en la decisiones de un monarca feudal. Es entendible, además, que el tema saharaui les coja a contrapie. Lo que no es de recibo es que no disientan de una política represiva criminal y genocida, y defiendan al rey. Que no se avergüencen de la actitud de sus compatriotas colonos, quienes van a la caza del saharaui, armados y protegidos por el Ejército de ocupación.
Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. La complicad con la monarquía va contra ellos mismos, ahonda en un régimen que les obliga a huir de su tierra para buscarse la vida en otras latitudes. En la última manifestación de Donostia tuvimos que aguantar a varios marroquíes que nos imprecaban al grito de ¡Viva Mohamed VI! Eran sólo dos individuos, pero expresaban la estulticia del oprimido para con su dueño y señor.

2010/11/20

Sahara, genocidio y limpieza étnica

Javier Vizcaíno
DEIA

NO es cierto que el Gobierno de España esté mirando hacia otro lado en el Sahara. Es peor. Mira de frente, ve lo que ocurre con total nitidez, y no le importa nada. Pero nada en absoluto. Y si algo le preocupa de estar siendo cómplice de lo que sin asomo de exageración se debe calificar como genocidio y limpieza étnica, es la cantidad de votos que pueda perder. Por desgracia, la memoria es frágil, y cuando llegue el momento de hacer la cuenta, no serán tantos. No por esto, por lo menos. Deberíamos aumentar las cantidades de fósforo en la dieta.

Vuelvo a escribirlo, porque hemos descafeinado tanto las palabras, que las más terribles apenas tienen gusto de aguachirle: genocidio y limpieza étnica. A medio palmo de Madrid en el mapa. Los mismos que despliegan toda la quincallería de calificativos huecos y se ponen la careta con la vena hinchada para condenar -"sin paliativos", "taxativamente", bla, bla, bla- la quema de un contenedor se vuelven ostras ante la masacre programada de sus semejantes. Ahora que podrían dar sentido de verdad al repertorio, callan. ¿Qué digo, "callan"? Asienten sin rubor ante la burda patraña justificatoria expelida por el mismísimo instigador de la cacería humana, al que para colmo de bajezas, se recibe bajo palio.

El solícito y obsequioso anfitrión del carnicero marroquí es, por si no habíamos caído en la cuenta, el superministro plenipotenciario que en cada rueda de prensa que sigue a sus operaciones radiotelevisadas brama que el Estado de Derecho no descansa en su lucha contra el mal. Cazador cazado en su propia biblia -léase Ley de Partidos-, lamenta pero no condena. Ni siquiera rechaza, repudia, o reprueba. Lujos que se puede permitir el dueño del balón. Con voz engolada y afectada nos repiten los que se han quedado con el monopolio de la bonhomía que los Derechos Humanos son universales, absolutos, indivisibles y media docena de grandilocuencias más. Ya estamos viendo que eso es pura verborrea. En cuanto conviene, hay pueblos enteros a los que les toca pringar. El saharaui no es el único, pero siempre está en la cabeza de la lista.

Nos queda como consuelo, aunque sea triste, ver que aún hay quien no acepta este descomunal trágala. A izquierda y derecha -ojalá les dure cuando toquen pelo gubernamental- las protestas se escuchan dos semitonos por encima de lo habitual. Aguardamos ahí a los que, ante esto, empiezan a sentir que ya no son los de suyos, como el histórico del PSN Carlos Cristóbal, que acaba de entregar, avergonzado, su carné.

2010/11/19

Mobilizazioa: AZAROAK 20; BORROKAK DIRAU

"...los multiples tentaculos que el capitalismo extiende en su exprsion mas fascista, llegan a todas y todos aquellos que cuestionen su poder hegemonico, y sus herramientas de control mediatico"

Urtez urte gero eta gehiago dira erreibindikatu eta ohoretu beharreko erahildako, torturatutako eta kartzeleratutako borrokalari antifaxisten oroimenak. Krisi Kapitalistak jazarpen ideologikoa areagotu du maila internazionalean, bere egitura erorkatu egiten delako, langile klaseak sistema osatzen duten elementuak zalantzan jartzeko baldintzak sortuz.

Modu honetan, faxismoa ez da soilik militante antifaxisten azaletan adierazten, baita ere langileen azalean egunero EREak sufritzen dituztenak, soldaten murrizketa, lan baldintzen okertzea eta eskubide sindikalen mugatzea, etorkinen eta emakumeen kolektiboen kasuan inpunitatez eta bortxakeri handiaz ezarria. Horregaitik homosexualitatea, disidentzia politikoa, maila sozio-ekonomikoa, jatorria, sexua, beste batzuen artean dira sistema kapitalistaren baitan jazarpen eta bazterketaren beste arrazoi batzu, faxismoa izanez bere adierazpen ideologiko ankerrena.
Baina azaroak 20a Josu Muguruza eta Santi Brouarden ibilbide politikoa oroitzeko data bat ere bada, konpromezu antifaxista eta iraultzailearen adibide hilezkorrak, zeinen indarrean jarraitzen duen adibidea baita, eta beren borroka gaur inoiz baino zentzu eta beharrezkoa dena. Hain zuzen Euskal Herria gazteri antifaxistaren aurkako jazarpen eta errepresio politikoaren eszenatoki argiena bezala agertzen da; sarekadak, jazarpena, torturak, inkomunikazioa eta kartzela.

Ikusten dugunez, kapitalismoak bere adierazpen faxistenean zabaltzen dituen mota askotako erroak, bere botere hegemonikoa eta kontrol mediatikoaren lanabesak zalantzan jartzen dituzten guztiengana heltzen dira. Horregaitik, gaur egun, borrokak inoiz baino zentzu eta indar gehiago du, eta errepresio faxista beraien bizitzan behin betiko bizi izan zutenen izenean eta gaur egun pentsamendu bakarrak eta bere desinformazio hedabideek inposaturiko ixiltasunean egunero herrien subiranotasunagaitik, adierazpen askatasunagaitik, klase askapenagaitik, sexualitatearen adierazpen askeagaitik, sexuen arteko berdintasunagaitik, arrazakeri eta xenofobiaren aurka, oroimen historikoaren alde eta kapitalismoaren suntsiketagaitik egunez egun borrokatzen dutenen izenean, gaur esaten dugu, kapitalismoaren adierazpen bortitxaren aurkako guda honekin amaitzeko soilik modu bat dagoela, eta borrokarekin da.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Año tras año, cada vez son más las memorias que honrar y reivindicar de luchadores y luchadoras antifascistas asesinados, torturados y encarcelados. La Crisis Capitalista, ha agudizado la persecución ideológica a nivel internacional, porque su estructura se tambalea, generando las condiciones para que la clase trabajadora se cuestione los elementos que conforman el sistema vigente.

De esta manera, el fascismo no sólo se manifiesta sobrela piel de los militantes y las militantes antifascistas, si no sobre la piel de los trabajadores y las trabajadoras que diariamente sufren ERE’s, recortes salariales, recrudecimiento de sus condiciones laborales y limitación de sus derechos sindicales; situaciones ejercidas de manera más impune y violenta en el caso del colectivo inmigrante, y entre las mujeres. Es por ello, que la homosexualidad, la disidencia política, el nivel socio económico, el origen, el sexo, son entre otras razones de persecución y exclusión dentro del sistema capitalista, siendo el fascismo su expresión ideológica más brutal.

Pero el 20 - N, también es una fecha para el recuerdo de la trayectoria política de los compañeros Josu Muguruza y Santi Brouard, ejemplos inmortales del compromiso antifascista y revolucionario, cuyo ejemplo sigue vigente, y cuya lucha, hoy más que nunca tiene sentido y es necesaria. Euskal Herria, precisamente se expone como el escenario más claro de persecución y represión política contra la juventud antifascista; redadas, persecuciones, torturas, incomunicación y cárcel.

Como vemos, los múltiples tentáculos que el capitalismo extiende en su expresión más fascista, llegan a todas y todos aquellos que cuestionen su poder hegemónico, y sus herramientas de control mediático. Por eso, hoy en día, la lucha tiene más sentido y fuerza que nunca, y en nombre de todos aquellos que vivieron de manera definitiva la represión fascista sobre sus vidas, y en nombre de todos los que actualmente en el silencio impuesto por el pensamiento único y sus medios de desinformación, combaten día a día por la soberanía de los pueblos, la libertad de expresión, la emancipación de la clase, la expresión libre de la sexualidad, la igualdad entre sexos, contra el racismo y la xenofobia, por la memoria histórica y por la destrucción del capitalismo, hoy decimos, que sólo hay una manera de acabar con esta guerra contra el capitalismo en su expresión más violenta, y es con la lucha.

2010/11/16

Comunicado de la Asamblea Madrid contra el fascismo: ¿Por qué el 20-N?¿Por qué salir un año más a la calle en el aniversario de la muerte de Franco?

"La dictadura fascista fue un régimen de opresión que coartaba las libertades individuales, explotando y sometiendo a toda la población, pero no debemos olvidar que este tipo de regímenes, como pasó en Alemania o Italia, no fueron más que formas que adoptó el capitalismo en épocas concretas en las que sus intereses se vieron amenazados, y los medios democráticos de control y de represión no fueron suficientes"

http://www.otromadrid.org/
En primer lugar por una cuestión de memoria, de recuperar y defender nuestra memoria anticapitalista, de homenajear y recordar a tod@s aquell@s que lucharon contra el fascismo y el capital. Pero lejos de la recuperación simbólica que desde ciertos ámbitos de la izquierda se está haciendo de las personas que lucharon contra el capitalismo, nosotr@s reivindicamos esa práctica y esa teoría que muchos revolucionari@s llevaron a cabo y de la que nos sentimos hereder@s.

La dictadura fascista fue un régimen de opresión que coartaba las libertades individuales, explotando y sometiendo a toda la población, pero no debemos olvidar que este tipo de regímenes, como pasó en Alemania o Italia, no fueron más que formas que adoptó el capitalismo en épocas concretas en las que sus intereses se vieron amenazados, y los medios democráticos de control y de represión no fueron suficientes. La dictadura se acabó, pero no por ello la represión y la explotación que bajo otra etiqueta, otros valores y con otras formas (democracia), siguen perpetuando la explotación y opresión de las personas, especialmente contra tod@s l@s que se atreven a mostrar su oposición al capitalismo y que tienen la dignidad de no arrodillarse ante nadie. La democracia esconde una dictadura económica que mercantiliza las relaciones humanas, que convierte a las personas en fuerza de trabajo, y que establece un sistema basado en el beneficio económico a costa de la explotación humana, no humana y de la propia naturaleza. Olvidar que, a pesar de sus diferencias, democracia y fascismo son las dos caras de la moneda capitalista sería cometer un error terrible.

Pero el 20-N no es sólo un ejercicio de memoria, una vuelta al pasado. Tiene su sentido en el presente. Día a día salimos del metro y nos encontramos a gente contra la pared, acosad@s, y en muchos casos detenid@s, simplemente por el color de su piel, o sus rasgos faciales, bajo el amparo de sus leyes y el beneplácito, e incluso el aliento, de partidos políticos y medios de comunicación que fomentan el racismo con sus noticias y tertulias. Racismo que cala en una población cada vez más descontenta con su situación vital, creada por el sistema económico imperante, pero que no acaba de ver realmente cuáles son sus intereses comunes y cuáles sus verdader@s enemig@s. Partidos políticos y medios de comunicación que no difieren en formas y actuación de las directrices de la extrema derecha, señalando a los sectores más indefensos de la población como los responsables de las miserias que el propio capitalismo provoca.

Una ultraderecha maquillada de demócrata y de defensora de la clase obrera que lanza mensajes xenófobos y nacionalistas que tratan de enfrentarnos entre nosotr@s. Un ejemplo claro es el auge que están teniendo los partidos de ultraderecha en Europa, que poco a poco van aumentando sus cuotas de “poder”, gracias a lo cual van consolidando un fascismo callejero mucho más radicalizado en discurso y formas que actúan, muchas veces, bajo el amparo de la autoridad. Lejos de lamentarnos y amedrentarnos, tenemos que actuar y hacerles frente en las calles, autoorganizándonos, sin dejar que esta calaña pueda crecer en nuestros barrios o ciudades, ya que cuanto más crezcan ell@s más problemas tendríamos nosotr@s y al final su victoria supondrá nuestro aniquilamiento. Así de fácil.

Nuestra propuesta frente a esta forma de vida impuesta por las relaciones capitalistas es la autoorganización, el antiautoritarismo y la acción directa, es decir que seamos nosotr@s l@s que de forma directa y sin intermediari@s hagamos frente a esta situación organizándonos asambleariamente, sin estructuras jerárquicas ni líderes que nos digan lo que tenemos que hacer o cuáles son nuestros problemas. Siendo cada un@ el/la que, tomando conciencia, actué junto con el resto de l@s afectad@s para intentar modificar nuestra cotidianidad y acabar con la mercantilización de la vida. Por todo esto no podemos ni queremos funcionar con partidos o sindicatos amarillos, ni pedirle al gobierno de turno que ilegalice a éste o a aquel partido.

Para ello es necesario no sólo pensar que con un acto como éste ya está todo hecho, sino que la lucha es cada día, en nuestros barrios, en los trabajos, centros de estudio, etc. Se han perdido los espacios de encuentro entre la gente, que poco a poco deberíamos recuperar, así como la posibilidad de actuar en la calle. La democracia ha generado todo un sistema que permite al “ciudadan@” (una etiqueta con la que el sistema trata de ponernos a tod@s al mismo nivel: explotad@s y explotadores/as, opresores/as y oprimid@s) actuar dentro de unos cauces establecidos y ha convertido las urnas en la única forma de expresión que nos queda. A su vez, el capitalismo ha hecho de la calle un espacio limitado al tránsito de mercancías, entre ellas nosotr@s, y a la admiración compulsiva de escaparates.

Es necesario que recuperemos la calle como lugar de encuentro con nuestros iguales y de enfrentamiento con el capital y el estado. Por ello, el domingo 21 de noviembre, saldremos a manifestarnos y hacer presente nuestra oposición al Estado y cualquier forma de opresión.

2010/11/13

Entrevista al periodista y escritor autor del libro "El judio errado"

"...Israel, un país colonial que se ha creado a través de un apartheid similar al sudafricano. El antisemitismo ha sido la excusa fácil de Israel para acallar toda crítica."

GARA
Existen muchos libros sobre palestinos, pero los trabajos rigurosos sobre Israel son escasos. La galería de personajes que aparecen en «El judío errado» demuestran un amplio trabajo sobre el terreno. Pradilla llegó a Palestina como activista y después ha ejercido como periodista para una decena de medios a lo largo de dos años. Sus conclusiones son duras, pero sabe de qué está hablando.


El periodismo crítico no es bienvenido en Israel.
Pueden denegarte el visado. En enero de 2010 pasé nueve horas en el aeropuerto. Me interrogaron sobre mis posicionamientos políticos sobre Euskal Herria y llegaron a sacarme un mapa de la CAV, para ver si era de allí. Les dije que no. Soy vasco, pero de Iruñea. La última vez, me costó seis horas, me quitaron el móvil y revisaron todos los números que tenía. Me amenazaron con encarcelarme en el Estado español. Resulta violento que diez personas te registren absolutamente todo, no sabes qué hacen con tu ordenador... El interrogatorio se centra en el activismo político. Sorprendentemente, no me preguntaron nada sobre mis artículos.


¿Y quiénes son? ¿Es el servicio secreto, el Shin Bet?
Sólo el último filtro del aeropuerto. Vas subiendo niveles. Primero son guardas de seguridad. Si no quedan convencidos, vienen los señores con corbata. Esos son los que se identifican como miembros del Shin Bet y los que amenazan.


¿Todo es por seguridad?
Israel vive obsesionado con la seguridad. Se lo creen de verdad. Buena parte de la sociedad está segura de que todo el mundo quiere acabar con ellos. Ellos ven un complot gentil, y eso justifica la militarización y la sicosis por la seguridad. Hay infinidad de cuerpos de seguridad estatales, no sabría decirle todos los nombres. Todos los comercios cuentan con sus propio guardia de seguridad, todas las estaciones de autobuses están blindadas...


Se habla de Israel como un bloque monolítico, uniforme. ¿Realmente es así?
A nivel de beligerancia contra los palestinos, sí. Tener un enemigo común es lo único que los mantiene unidos. Internamente, hay mucha tensión y enormes brechas sociales. Israel fue creado por judíos europeos, pero luego llegaron los mizrahim (judíos de origen árabe), que son ciudadanos de segunda. Más tarde, se trajo a judíos etíopes y se les asignó un rango más bajo todavía. La última migración importante se produjo tras la caída del muro de Berlín, con más de un millón de personas de países de la órbita soviética. Esto ha formado diferentes ghettos que hace difícil hablar de una unidad de país. Los rusos tienen barrios rusos, donde se habla ruso. Los mizrahim escuchan música árabe y su comida es árabe, ...


En el libro aparecen opiniones sorprendentes, como la del rabino Hirsch, que nunca había sido entrevistado en castellano.
Esas personas aparecen en el libro, porque a veces se da una imagen de Israel sesgada, la que el Gobierno quiere transmitir. El rabino Hirsch, líder del movimiento religioso Naturei Karta, es un religioso con peso y su padre fue asesor de Arafat como ministro de Asuntos Judíos. Su testimonio rompe con la idea de que los palestinos quieren acabar con los judíos.


También ha hablado con los más radicales, como David Wilder, referente de uno de los asentamientos más violentos, el de Hebrón.
Sólo me negó la entrevista Dani Dayán, un líder colono. Con el resto no hubo problema. Están convencidos de sus ideas. No tienen pudor en pedir la expulsión de los palestinos, o en hablar de un estado judío «puro», aunque saben que eso puede horrorizarte. Hablan francamente de lo que el Gobierno practica, una limpieza étnica.


Sabe que va a ser tachado de antisemita por este libro.
Precisamente, por eso la dedicatoria es «a buena parte del pueblo judío». No tengo ningún problema con esta cultura milenaria y fascinante. Mi problema es con Israel, un país colonial que se ha creado a través de un apartheid similar al sudafricano. El antisemitismo ha sido la excusa fácil de Israel para acallar toda crítica.¿Y cuál es la conexión con Euskal Herria?
Me refiero al entrenamiento «antiterrorista» de policías españoles en agencias de seguridad. Estuve en un campo de entrenamiento y entrevisté al director. Calló mucho, porque a Madrid no le interesa hacerlo público, pero los entrenan.Txalaparta acaba de publicar el primer libro del periodista y colaborador de GARA Alberto Padilla. "El judío errado" es un aradiografía del Estado de Israel con una mirada crítica y, en ocasiones, sarcástica, pero que huye del antisemitismo para denunciar las contradicciones del sionismo.

2010/11/12

Muralistas


Jakue Pascual sociólogo
GARA

El primer artista pregunta con una palmada roja a la piedra y la naturaleza negra le contesta. El muro es una trampa que la imaginación dispone para cazar ideas. Su topología le da poder mágico y Oteiza lo confronta con la anatomía del espacio. Frontón rupestre.

Los egipcios graban jeroglíficos. Teotihuacan engendra dioses y Quetzalcóatl recorre sus taludes. Garabateamos (graffiare) maldiciones en lugares públicos como los romanos. Y la Capilla Sixtina se puebla con frescos para mayor gloria del Papa.

El muralismo educa la post-revolución mexicana. Indigenismo, nacionalismo y marxismo. Orozco convoca a los Dioses del mundo moderno y transita por la Alegoría nacional hasta llegar a sus raíces con Juárez, el clero y los imperialistas. Diego Rivera incluye la efigie de Lenin en el Controlador del Universo y Rockefeller destruye la obra por considerarla un insulto. PC, Frida Kahlo, Guerra Civil española, asesinato de Trotsky y Siqueiros. Del mitin obrero de L.A. al Ejercicio plástico para el burgués Botana, su amante y esposa. Las pistolas industriales de aire y la «arquitectura dinámica» anticipan la técnica pictórica de los grafiteros.

Tag y bombing. Cornbread estampa la rúbrica en el jet de Jackson Five. El mensajero Taki 183 firma por doquier. Super Kool intenta la Master Piece. Broadway Elegant, letras pompa y vomitados. Objetivo «dejarse ver». Asalto a los vagones del metro neoyorquino. Flint 707 decora uno entero y los gusanos los unen. La Metropolitan Transit Authority y el crack declaran la guerra al grafito. Se endurecen penas, se promueve el linchamiento social, el control del espacio urbano y se traba la venta de sprays a menores. Se incorpora la iconografía, Pistol 1 el 3D y el Hip-Hop a los writers breakdance. Tinta infierno y aerosoles con ancho de 20 cm.

La política económica impone la falsa conciencia de la cultura capitalista. ¿Arte o vandalismo? La pregunta esquizoide separa la condición transgresora de la obra de la funcionalidad lucrativa que tiene para el mercado del arte. La domesticación circula de las comisarías a los museos. Street-Art. «Haces un lienzo con un aerosol y lo llaman arte, mientras que haces lo mismo en un muro y lo llaman vandalismo», expone Dizebi.

195.000 libras para una obra del misterioso artista anarco-punk Banksy. El beso de los bobby´s, la Mona Lisa con lanzagranadas y el rostro de la reina chimpancé pasan de ser perseguidas por Scotland Yard a estar cotizadas por los traficantes de arte. El Festival de cine presenta su filme «Exit through the gift shop» y en la subida del castillo un hombre mira el marco incomparablemente vacío de la candidatura donostiarra a la capitalidad cultural europea. La polémica sobre la autenticidad del Banksy estalla y, por si acaso, el ánimo de lucro consistorial amnistía la obra. Los iracundos grafiteros dejan el fake hecho unos zorros y adoptan el estilo del artista en señal de protesta. Odón Elorza levanta como un harrijasotzaile la piedra «cultura y capital» en la ribera del Urumea. Y desde el marco de mi ventana observo cómo un pintor pintado abandona en el caballete su lienzo sobre el marco de otra ventana y se distrae con un videojuego. «¿Donostia capital de la cultura?» ¡Je, je, je!

2010/11/09

Las causas de la crisis en el Estado español (Iñaki Gil de San Vicente)

"El imperialismo, hablando por Obama, exigió al Estado español que destruyera al movimiento obrero y los derechos de las clases trabajadoras, y el 12 de mayo Zapatero en sólo dos minutos leyó en el Congreso 16 páginas de ataques devastadores contra las clases y naciones oprimidas. Desde entonces “España” se ha convertido en un “protectorado económico” del imperialismo."


El siguiente texto es la respuesta a la primera de las 5 preguntas que el militante y`pensador marxista de la izquierda abertzale Iñaki Gil de San Vicente responde a la organizacion independentista y socialista juvenil catalana Endavant. El articulo Contexto y coyuntura en el estado español es posible leerlo en Boltxe.net (http://boltxe.info/?p=21298)

Las causas de la crisis en el Estado español
A finales de diciembre de 2003 publiqué en la Red el texto “Las crisis del marco estatal de acumulación”, escrito para un debate con independentistas gallegos, y destinado a avanzar en un debate más amplio con otros movimientos independentistas e internacionalistas. Hoy invito a que se relea y se critique a la luz de los acontecimientos ocurridos en estos casi siete años. La terrible “foto de las Azores” de marzo de 2003 –Aznar, Bush y Blair en representación del imperialismo asesino– reflejaba la euforia irracional de la burguesía española. Todo aparentaba ir viento en popa, aunque una mirada crítica, marxista, descubría rápidamente la gravedad de las crisis internas. Externamente, parecía que se habían logrado por fin tres de los cuatro objetivos fundamentales buscados en la segunda mitad de la década de 1970, a saber: integrar al capitalismo español en el capitalismo internacional; legitimar la monarquía y derrotar al movimiento revolucionario; el cuarto objetivo estaba sólo resuelto en parte ya que si bien las burguesías autonómicas y regionales colaboraban fielmente con el Estado, no sucedía así con el independentismo revolucionario. Exceptuando la resistencia tenaz de estos independentismos, el resto parecía encarrilado.


Menos de cuatro años después, en verano de 2007, la crisis financiera fue el detonante de una crisis mundial nunca vista antes porque, sobre la base de una sobreproducción excedentaria que no encuentra salida en el mercado, se amontonan de inmediato una crisis ecológica, una crisis energética y alimentaria y una crisis de hegemonía imperialista. De este modo, en solo un año, en verano de 2008, la chispa financiera se había transformado en una debacle de extrema gravedad que únicamente ahora, cuatro años después, algunos pocos intelectuales burgueses empiezan a vislumbrar. En el Estado español la crisis global reabrió las cuatro quiebras históricas que recorren el marco estatal de acumulación desde el siglo XVII y que se habían intentado cerrar para siempre con la engañufla de la “transición democrática”. ¿Cómo es posible que una crisis reabra semejantes fallas abisales? Releyendo en texto de diciembre de 2003 vemos cómo las cuatro quiebras nos remiten al fracaso histórico de la revolución burguesa en el Estado español. Y uno de los efectos de tal fracaso es la tecnofobia de la burguesía española, su desprecio a la ciencia y a la tecnología.


Según el FMI, el capitalismo español ha descendido del puesto 8 al puesto 12 e incluso al 13 si se tiene en cuenta el nivel adquisitivo de una población cada día más empobrecida. A la vez, en 2008 había retrocedido del 29 al 33 en la escala de productividad mundial, y ahora retrocede del 33 al puesto 42, es decir, ha retrocedido trece puestos en dos años. En un capitalismo mundializado la productividad del trabajo es decisiva para mantener, al menos, la capacidad exportadora, para competir en el mercado interno con las mercancías externas, y para evitar el inevitable empobrecimiento que conlleva el déficit comercial, que surge cuando se compra al exterior más de lo que se vende en el exterior. Y el capitalismo español es uno de los más deficitarios del mundo en este crucial tema, es decir, se empobrece un poco más en cada compre-venta que realiza. Un solo dato: la industria tecnológica ha decrecido un 7% en 2009, año en el que no había ninguna sola empresa española entre las 100 primeras en I+D+i del mundo. Semejante crisis se muestra sintéticamente en el hecho innegable de que la economía española estaba en quiebra técnica el 7 de mayo de 2010. El imperialismo, hablando por Obama, exigió al Estado español que destruyera al movimiento obrero y los derechos de las clases trabajadoras, y el 12 de mayo Zapatero en sólo dos minutos leyó en el Congreso 16 páginas de ataques devastadores contra las clases y naciones oprimidas. Desde entonces “España” se ha convertido en un “protectorado económico” del imperialismo.


Junto al problema de la quiebra, de la baja productividad y del déficit exterior, está también el problema de la caída del consumo interno, básico para reactivar la economía estatal que depende en un 60% de esta forma de consumo, porque las empresas que no pueden exportar deben vender dentro del Estado, o cerrar. Pero una población cada día más empobrecida compra cada día menos. Ahora, el 30% de las familias tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes, y el 40% no tiene capacidad de pagar gastos imprevistos, mientras que el 25% de la infancia estatal malvive debajo del umbral de la pobreza, y según Cáritas el 22,7% de la población vive en la pobreza, un 3,4% más que en 2007. Además, la deuda global supera en un 60% al ahorro disponible y la del personal de a pie el 34% de lo que tiene ahorrado, y la morosidad se ha disparado a niveles de la crisis de 1996-97. Además, se dice ya que la economía española puede llegar a sufrir un “corralito” como la Argentina en 2001, que arruinó a la “clase media” y empobreció todavía más al pueblo trabajador, mientras que engordaba la alta burguesía. También se dice que la economía tiene un atraso histórico muy difícil de recortar y que puede llevarle definitivamente al vagón de cola de la UE.

2010/11/08

'Kristal apurtuen gaua' Azaroak 9; Faxismo, sexismo, diskriminazio eta arrazakeriaren kontrako nazioarteko eguna.

"Nahiz eta orduko mugimendu ultraeskuin eta faxistak desagertu direla kontsideratzen den, gure kaleetan inpunitate guztiarekin oinarrizko eskubideak urratzen dituzten ekintzak egiten dira, historikoki jasarpena pairatu duten gizarteko taldeen aurkako gorrotoa elikatuz"1938ko azaroak 9tik 10rako gauean, Hitlerren aginduei jarraituz, SA alemandarrak judutegi eta bestelako ghettoetan sartu ziren gizarte sektore ezberdinen aurka beldurtarazpen eta anikilazio kanpaina basati bati hasiera emanez. Pertsona judutar, homosexual, ijitu eta Europa bereganatu nahi zuen ideologia faxista horren aurka zeuden pentsalari kritikoak bahitu eta konzentrazio eremuetara eraman zituzten, laister triskantza eremuak bihurtuko zirenak. Azpian zinatu dugun taldeok hiritarrei zuzentzen gara gure garaiko historioko gertaera hauek salatu eta ez daitezen ahazmenaren zakuan erori.

Nahiz eta orduko mugimendu ultraeskuin eta faxistak desagertu direla kontsideratzen den, gure kaleetan inpunitate guztiarekin oinarrizko eskubideak urratzen dituzten ekintzak egiten dira, historikoki jasarpena pairatu duten gizarteko taldeen aurkako gorrotoa elikatuz eta beraz elkarbizitza soziala lastatuz. Hona hemen aurten kezkatzen gaituzten adibide batzu.

- Faxismoa eta xenofobia besarkatzen dituzten alderdi politikoek hurrengo hautezkundeetara aurkeztuko dira, nahiz eta internazionalki kondenatutako izu diktaduren hondorengoak diren.- Europak Rom herria bastertzen jarraitzen du. Sarkozyren gobernuak deportazio masiboak egin ditu baina nahiz eta era zabalean kritikatuak izan diren, komunitate internazionalak ez ditu inolaz ere zigortu. Gobernu europearren gehiengoek, espainola bezela, neurria kritikatu dute, baina aho txikiarekin, izan ere guztiek dituzte lege baztertzaile eta arrazistak, Atzerritarren Legea bezela, orain gutxi gogortua izan dena Estatu espainolean. Ijituek jasatzen duten basterketa egiturala da eta eguneroko bizitzan adierazten da La Arboledan gertatzen ari den bezala – Udalaren konplizitateaz - auzokideengaitik jazartutako familiarekin.

- Nazismoak judutarrak erabili zituen bezela, gobernu dezberdinek, alderdi politiko, sindikatu eta komunikabide gehiengodunek pertsona etorkinak kriminalizatu eta aurreiritzi arrazistak xaxatzen dituzte krisi ekonomi egoera aprobetxatuz. Muga europearrak pertsonei itxi eta kapitalari irekitzen zaizkion bitartean edo jatorriaren arabera pertsonen eskubideak erregulatzean direnean, izen bakarra du: xenofobia

- Opus Dei bezalako erakunde ultrakontserbadoreek publikoki deitzen dute beraien Homosexual, Lesbiana eta Transexualeen Eskubideen Aurkako I. Konklabe Internazionalean parte hartzera, horrela larriki atentatuz oinarrizko eskubideak diren askapenen sexual eta afektiboen aurka, azken hamarkadetan gure borrokarekin konkistatu ditugunak. Oinarrizko eskubideen aurkako eraso jasangaitzen adibide batzu besterik ez dira, gizarte mugimenduek buelta eman nahi diogunak eta ixilduak eta sahiestuak dira (noiz inpunitatez dituztenean indartzen) gure gobernuengaitik, uztez gure eskubideak bermatzen dituztenak. Guzti honegaitik, hiritarrei deitzen diegu parte hartu dezaten datorren azaroak 9an gure herrietan emango diren ekimenetan, izaera heteropatriarkalak, arrazistak eta xenofoboak diren gertaera eta jarrera hauen aurka.La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, las SA alemanas, cumpliendo órdenes del general Hitler, irrumpieron en las juderías y otros ghetos, comenzando así una brutal campaña de intimidación y aniquilación contra diferentes sectores sociales. Personas judías, homosexuales, gitanas y pensadoras críticos con esta filosofía fascista que pretendía hacerse con Europa fueron secuestrados y llevados a campos de concentración que pronto se convirtieron en campos de exterminio.

Los grupos abajo firmantes nos dirigimos hoy a la ciudadanía para denunciar estos hechos de nuestra historia reciente y hacer que no caigan en el olvido. A pesar de que se considere que los movimientos ultra-derechistas y fascistas como los de entonces han desaparecido, en nuestras calles siguen realizándose con total impunidad acciones que vulneran derechos fundamentales, alimentan el odio contra grupos sociales históricamente perseguidos y lastra por tanto la convivencia social. He aquí algunos ejemplos que este año nos preocupan especialmente:

- Partidos políticos de extrema que abrazan el fascismo y la xenofobia se presentarán a las próximas elecciones, a pesar de ser herederos de aquellas dictaduras del terror condenadas internacionalmente.

- Europa sigue discriminando al pueblo gitano. El Gobierno de Sarkozy ha realizado deportaciones masivas que, aunque criticadas ampliamente, no han sido castigadas de ninguna manera por la comunidad internacional. La mayoría de Gobiernos europeos, como el español, han criticado la medida, pero con la boca pequeña, ya que todos cuentan con leyes discriminatorias y racistas como la propia Ley de Extranjería recién endurecida en el Estado español. La discriminación que sufren las personas gitanas son estructurales y se manifiestan en la vida cotidiana, como viene ocurriendo con la familia acosada por el vecindario –con la complicidad del Ayuntamiento- en La Arboleda.

- De la misma forma que el nazismo utilizó a los judíos como chivos expiatorios, los distintos gobiernos, partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación mayoritarios criminalizan a las personas inmigrantes y azuzan los prejuicios racistas entre la población aprovechando el contexto de crisis económica. Cerrar las fronteras europeas a las personas mientras se abren al capital o regular de forma diferenciada los derechos de las personas según su origen, sólo tiene un nombre: xenofobia.

- Organizaciones ultraconservadoras como el Opus Dei llaman públicamente a participar en su I. Conclave Internacional Contra los derechos de los Homosexuales, Lesbianas y Transexuales, atentando así gravemente contra derechos fundamentales como la libertad sexual y afectiva que con nuestra lucha hemos venido conquistando durante las últimas décadas.

Son sólo algunos ejemplos de ataques inadmisibles a los derechos fundamentales que los movimientos sociales luchamos por revertir, y que son acalladas y obviadas (cuando no alentadas impunemente) por nuestros gobiernos, los que supuestamente son garantes de nuestros derechos. Por todo ello, llamamos a la ciudadanía a que el día 9 de noviembre participen en los diferentes actos que se llevaran a cabo en nuestros pueblos, en contra de este tipo de actitudes y hechos de carácter heteropatriarcal, racista y xenófobo.

Gure askatasunaren alde. duintasunagatik: faxismo, gehiagorik ez !!

FAXISMOAREN AURREAN MILA KOLORE

2010/11/07

Cinco tesis fundamentales sobre el capitalismo, hoy. (Boltxe.net)

1.- El capitalismo es UNA RELACIÓN SOCIAL que se da entre los capitalistas, que compran la mercancía fuerza de trabajo, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo por un salario.

2.- El capitalismo es UNA RELACIÓN HISTÓRICA entre dos clases antagónicas, que obliga y coacciona a la mayoría de la población a vender al capital su fuerza de trabajo por un salario.

(Sin este proceso histórico de acumulación primitiva del capital y de expropiación y expulsión del campesino de las comunidades rurales a las fábricas y grandes centros industriales no existiría la relación social del punto 1).

3.- El capitalismo provoca UNA CONTRADICCIÓN, o conflicto, entre el desarrollo SOCIAL de las fuerzas productivas y las actuales relaciones sociales de producción, de apropiación privada del valor, que no se corresponde con el carácter social de esas fuerzas productivas.

(Esto se traduce en un reparto desigual de la riqueza en el mundo: EN 2007 tres ciudadanos estadounidenses (Bill Gates, Paul Allen y Warren Buffett) poseen, juntos, una fortuna superior al PIB de las 42 naciones más pobres, en las cuales viven 600 millones de habitantes; las 356 personas más ricas del mundo superan la renta anual del 40% de la humanidad; Estados Unidos representa el 6% de la población mundial, pero consume el 48% de la riqueza total del planeta).

4.- Se da hoy, UNA CRISIS (iniciada a mediados de los años setenta) de las relaciones de producción capitalistas, que no garantizan ya el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Aparece un enorme ejército industrial de reserva (global) a causa de la insuficiente absorción de la fuerza de trabajo en el proceso de producción capitalista, que produce fenómenos nuevos:

a.- desmantelamiento de las conquistas sociales del llamado Estado del Bienestar.

b.- exclusión de países y continentes enteros del proceso de producción capitalista; fenómenos migratorios masivos por motivos económicos, bélicos o catastróficos, sin países o regiones dispuestos a darles más que una acogida parcial y selectiva.

c.- procesos de acumulación primitiva del capital en China y la India.

d.- límites ecológicos a la explotación masiva e indiscriminada de los recursos naturales, sin medidas efectivas contra la contaminación. Peligro de extinción de la especie humana, sin respuestas adecuadas de prevención.

e.- aparición de múltiples focos y sectores de trabajo infantil esclavizado.

f.- aparición de una economía virtual, fruto de una enorme especulación financiera descontrolada, que provoca un abismo insalvable con la economía real, con el consiguiente riesgo de crisis financieras y depresión económica.

g.- guerras imperialistas por el control del petróleo y otros recursos naturales.

h.- crecimiento económico sin generación de empleo.

i.- toyotismo, o nuevas fórmulas de organización empresarial para incrementar la productividad laboral, flexibilizar la fuerza de trabajo (en cuanto a salarios y en cuanto a disponibilidad espacial), destruir las conquistas sociales del Estado del Bienestar, e impedir las asociaciones sindicales, que no sean de empresa.

j.- En Japón, el toyotismo apareció en los años cincuenta para atender las necesidades bélicas de los Estados Unidos en la Guerra de Corea. Se destruyeron lo sindicatos nacionales manu militari, sustituidos por dóciles sindicatos de empresa. Las grandes empresas se concentraron en comarcas que dominaban despóticamente. Se crearon equipos de calidad que consiguieron establecer la norma de la competitividad entre los trabajadores para alcanzar los objetivos de la empresa. Aparecieron las subcontrataciones de unas empresas a otras, con una escala salarial que disminuye en cada subcontratación. Es habitual una elevada tensión en el trabajo, que produce al año unas 10.000 muertes por Karoshi). “Karoshi” es una palabra compuesta, formada por “karo” y “shi” que significan respectivamente trabajo excesivo y muerte, y combinadas pasan a significar “muerte repentina como consecuencia del trabajo excesivo”; es decir, muertes por estrés.)

5.- El comunismo no es un BELLO IDEAL, sino una NECESIDAD MATERIAL, cuyas premisas han sido puestaspor el capitalismo, con un crecimiento de las fuerzas productivas que puede asegurar ya una sociedad que cubra todas las necesidades materiales de la humanidad.

En “La Ideología alemana” se define al comunismo como “el movimiento real que suprime el estado de cosas existentes”, que sitúa la conciencia revolucionaria en la existencia de una clase revolucionaria y que define explícitamente la conciencia revolucionaria como una emanación histórica del proletariado explotado. La continuidad con las “Tesis sobre Feuerbach”, donde se dice que los educadores deben también ser educados, es también evidente. En ambos trabajos Marx rechazaba ya a todos los “salvadores” del proletariado, a todos quienes creen que la conciencia comunista es aportada a los humildes obreros desde fuera de la clase obrera, por intelectuales o dirigentes, que nadie necesita.

El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material y la única solución realista a las crisis del capitalismo, en su actual fase de decadencia. Comunismo o barbarie.

BALANCE. Cuadernos de historia.

Europako eskuin muturra, demokrazia zuzenaren alde?

GAUR8
Europako eskuin muturreko alderdi politikoek bilera bat egin berri dute Vienan eta Europar Batasuneko gai garrantzitsuenetako batzuk aztertu dituzte, baina kontinenteko hedabideetan ia ez dute gaia aipatu ere egin. Zergatik? Pariseko «Liberation» egunkariko Bernard Guetta editorialgileak idatzi du gaiak merezi zituela lehen orrialdeetako leku nagusiak, baina ez dela horrelakorik izan.

«Austriako FPO Askatasunaren Alderdia, Flandriako Vlaams Belang, Danimarkako Alderdi Popularra, Italiako Iparraldeko Liga, Eslovakiako Alderdi Nazionala eta Suediako Demokratak formazioetako ordezkariak Vienan elkartu ziren urriaren 23an eta Turkia Europar Batasunean sartu ala ez erabakitzeko erreferenduma egitearen aldeko kanpaina abian jartzea erabaki zuten», idatzi du Bernard Guettak «Beldurren batasunak Europar Batasuna mehatxatzen du» izenburuko artikuluan.

Egileak nabarmentzen du eskuin muturrekoek iragarritako erreferenduma egitea oso zaila izango dela, nahiz eta Lisboako Itunak herri ekimenek bultzatutako kontsultak egitea aurreikusten duen. Baina Itunak berak makina bat baldintza ezartzen ditu, eta horietako batzuk oso nahasiak omen dira, editorialgilearen arabera. Esaterako, milioi bat sinadura bildu behar dira, baina ez du balio herrialde bakar batean sinadura guztiak biltzeak. «Oraindik ez dituzte sinadurak bildu, baina, lortuz gero, erreferendumean ezezkoak irabaziko luke, Europar Batasuneko herritar gehienak baitaude Turkia onartzearen aurka», dio Guettak.

Beraz, kristautasunaren baloreen aitzakiarekin herrialde musulmana Europar Batasunetik kanpo nahi dutenak lasai egoteko moduan daude, eskuin muturrekoek beraien helburuak hurbilduko dizkiete-eta. Bestalde, Turkia Batasunean sartzeko negoziazioak aspaldi honetan hilda daude, ez aurrera eta ez atzera egiten ez dutela, eta egoera berrian askoz ere zailagoa izango da noizbait berriz negoziatzen hastea. Izan ere, «islamaren aurka egiteak horrenbesteko arrakasta izaten duen garaian, inork ez du nahiko negoziazioekin aurrera egiterik, eskuin muturrari, Europako demokrazia zuzenaren tresna bat erabiliz, bere posizioak indartzeko aukera emango diotelako, gai honen inguruan korronte politiko guztietako boto-emaileekin egiten baitute bat Vienan elkartutakoen proposamenek».

Egileak nabarmentzen du Europak ezin duela ezikusiarena egin eta kontuan hartu beharko duela gero eta indar gehiago duen eskuin muturra, «atzoko naziekin ia zerikusirik ez duen indar berria». Datu kezkagarri bat: «Joerei dagokienez, egungo eskuin muturrak Europako boto-emaileen %25ari egiten dio keinu eta bere portzentajeak kasu guztietan bi zenbakirekin idazten dira». Kontinente osoan hedatu den giza-haserrea oso ondo etortzen zaie, egoera horretan ongizate estatuak emandako eskubideen defendatzaile bihurtzen baitira, protekzionismoa aldarrikatzen dute eta ohituren liberalizazioaren alde ageri dira, musulmanak arriskuan ipintzeko. «Buru berriekin, gaur egungo itxura eta azaleko adeitasuna erakusten duten horiekin, eskuin muturrak langileen artean eta hirietako gazteen artean ere lortzen ditu botoak. Gainera, eskuin mutur berriak badaki politika egitea zer den, muturrekoak ematen ibili gabe, eta hori ikusi ahal izan dugu Suedian zein Italian, Frantzian zein Herbehereetan», idatzi du Bernard Guetta editorialgileak. Beraz, egilearen iritziz ez da harritzekoa izango eskuin muturrak hemendik aurrerako europar erakundeak erabat baldintzatzea.

2010/11/06

Afrika. Etengabeko arpilatze eta esklabotza

Ekintza Zuzena aldizkari libertarioa

Historian zehar hainbat «izurritek» odolostu dute Afrika: esklabotzak, kolonialismoak, kolonien amaierak, Bretton Woods erakundeek behartutako egitura-doitzeak, neoliberalismoak, transnazionalek...

AFRIKAREN KONKISTA

XVI. mendera arte ez zen adierazgarria izan Europaren presentzia Afrikan eta esklaboen trafiko eta salerostearekin zegoen erlazionatuta. Amerikako kolonietako kanabera, tabako, kakao eta kotoi sailetako eskulan merkearen beharraren ondorioz sortu zuen jarduera hau.

24 eta 28 milioi pertsona inguru harrapatu omen ziren Afrikan, hauen erdia bidaian hil zelarik. Hildako eta deportatu hauen gehiengoa produzitzeko garai hoberenean zeuden gazteak ziren. Eskualde osoen despopulatzea eta sekulako inpaktua eragin zuten bertako nekazaritza, artisautza eta merkataritzan deportazio masiboek eta esklabistek egindako hilketek. Milioika pertsonen odolak eta sufrimenduak zikinduta daude Europa eta Amerika arteko kolonia garaiko merkataritzaren ondorioz lortutako aberastasunak. Nola justifikatzen zuen honelako jarduera gorrotagarria oinarrian kristaua zen gizarte batek? Egin beharreko lehenengo gauza esklaboaren pertsona izaera ukatzea zen, modu honetan ezinezkoa zen eskubideak eta errespetua eskatzea berauentzat. Esklabisten aburuz, esklaboak paganoak, idolo eta jainko faltsuen adoratzaileak eta superstiziosoak ziren. Ondorioz, ez zuten kristautasunak ematen duen entitate morala. Baina ez hori bakarrik. Haien ustez esklaboak ezjakinak, bihozgabeak, erdi-gizonak, «ez harrapatzeaz soilik arduratzen direnak» ziren John Newton elizako ministro eta esklaboen trafikatzailearen hitzetan.

1807ean «abolition of the slave act» izeneko esklaboen trafikoa indargabetzen zuen legea onartu zuen Erresuma Batuko parlamentuak. 1905an debekatu zen esklaboen salerosketa Frantziako kolonietan eta urte batzuk pasatu ziren esklabotza guztiz desagertu zen arte. Esklabotza irekia esklabotza mozorrotu bihurtu zen orduan derrigorrezko lanaren bitartez. Azken finean, esklabotza ez zen amaitu Europako potentzien jardueragatik Afrikan, Ozeanoaren bestaldean esklaboen eskaria jaitsi zenean baizik nagusiek deskubritu zutenean esklabo bezala lan egitera derrigortu zitzaketela soldatapeko langileak janaria eman, zaindu eta beraiekin bizi izan beharrik gabe.

KOLONIALISMOA
XIX. mendean kapitalismoa eta iraultza industriala finkatuta zeuden Europan eta hedatzeko beharra zeukaten lehengaiak eta merkatuak lortzeko. Modu honetan sortu zen kolonialismoa garapenerako doktrina moduan eta herrialde bakoitzak inperio kolonial bat behar zuenaren ideia.

Esploratzaile, misiolari, kolono eta merkatarien ondoren politikari eta militarrak iritsi ziren Afrikara. Hauen izenak eta ekintzak euren herrialdeetako historia militarraren ohorezko koadroetan gogoratzen dira. Su eta gar konkistatu zuen Europak Afrika euren kontra altxatu zirenen aurrean. Garatu gabe zeuden zonaldeetako lehengaiak jasoz eta han egindako produktuak balio erantsi handi batekin esportatuz ustiatu bahi zuten Afrika iraultza industrialaren inperioek.

Kolonialismoak Afrikako ekonomia eta nekazaritza sistema suntsitu zituen. Europarako onuragarriak ziren ondasunak esportatu eta esku-lana eta lehengaiak esplotatzeko azpiegiturak sortu zituzten hauen ordez. Esportazioaren monolaborantzan oinarritutako ekonomia osatu zen. Bertako biztanleen bizibide ziren elikagaien laborantza guztiz ordezkatu zen. Honen berehalako ondorioa gosetearen epidemien hedatzea izan zen aurretik inoiz ikusi ez izandako neurri batean.

Okupazio eraginkor honek administrazio bat eskatzen zuen zonaldean eta baita lurraldea kontrolatzeko ejerzito bat ere. Bi motatako inbertsioak egin ziren soilik Afrikan: meatzeak eta lur-sailak ustiatzeko enpresa pribatuak, eta lurrak hobetu eta uztak ontziratzekoak. Ordaindu gabeko milioika lan ordu eta baliabide ugarik osatu zuten Europak Afrikatik atera zuen oinarrizko altxorra.

1884 eta 1885 urteetan ospatu zen Berlingo Konferentzian konpondu behar izan zen kontinentearen banaketa, hainbat gatazka sortu bait ziren Europako estatuen artean. Banaketa honek hainbat aldaketa ekarri zituen, eta ez bakarrik geografia politiko, banaketa politiko eta administratiboen arloan. Horietaz gain, etnografia eta demografia aldatu ziren, eta kultura berrinterpretatu zen kolonien kontrako baloreekin: biolentziaren nagusitasuna, zuhurkeria, ustez behe-mailakoak direnekiko mespretxua eta indartsuen zigorgabetasuna. Hitz batean, Europak berriro asmatu zuen Afrika.

KOLONIEN AMAIERA
1945. urtetik aurrera abiadura frenetikoa hartu zuen deskolonizazio prozesuak. Hirurogeigarren hamarkadaren erdialdera bukatu ziren kolonialismoaren gotorlekuak mugimendu nazional iraultzaileen bitartez. Baina kolonialismoaren hausturak ez zuen ekarri Afrikaren baketzea.

Kolonialistek, bi mundu gerren konbultsioen ondoren, kostu-onuren analisia egin zuten eta kolonien negozioa errentagarria ez zela ikusiz, uztea erabaki zuten, administrazio lanak kolonietan utziz eta ustiaketarekin jarraituz modu seguruan euren herrialdeetatik. Europako interesak zerbitzatzen zituzten elite kolonialak boterean mantendu ziren. Europeizatuta zeuden eta europeizatzen zuten elite hauek ongi hezituak, aberatsak eta armadunak ziren eta euren herrialdean aritzen ziren enpresekin lotuta zeuden. Erabateko egoera pribilegiatuan aurkitzen ziren.

Afrikako buruzagi batzuk garapen burujabearen bidea hastea erabaki zutenean, Mendebaldetik babestutako kolpeek kendu zituzten bidetik. Angolaren kasuan, adibidez, gobernuak «Afrikako beste lurralde batzuek babestutako iraultzaren kontrako taldeen aurka egin behar izan zuen, hauek EEBBen babesa zeukatelarik». Edo Kongoren kasua: 1961ean erahil zuten 1960ean lehen ministro izendatu zuten Patrice Lumumba. Lumumbak Afrikarentzako garapen independentea nahi zuen. Baina Belgikak Katangako altxamendua babestu zuen, baliabide naturaletan aberatsa zen zonaldea, eta indarkeriaz esku hartu zuen. Badirudi EEBBak ere 1961eko hilketaren konplize direla. Gerra amaitu zenean boterera iritsi zen Mobutu Sese Seko, diktadore odoltsu eta delitugilea. Laurent Kabila diktadoreak ordezkatu zuen Mobutu laurogeita hamargarren hamarkadaren erdialdera. Bere semea da gaur egun Kongoko boterearen jabe.

Ghanan ere Mendebaldeak babestutako kolpe militar batek kendu zuen boteretik 1966an Kwame Nkrumah buruzagi pan-afrikanista. Nkrumah-k ere garapen independentea nahi zuen. Kolpearen ondoren hainbat pribatizazio gertatu ziren.

Boteretik kendu ez ziren eta euren herrialdeetako ekonomia dibertsifikatu eta zerbitzu publikoak eraiki nahi zituzten gobernuek, nazioarteko finantza-erakundeen maileguekin egiten zuten. Hala, zor-krisi baten sartu zen Afrika eta zor hori erabili izan zen bere erabaki burujabeetan eragiteko. Horren herentzia da gaur egungo «izurrite» handietako bat: kanpo-zorra.

AFRIKAKO IZURRITEAK GAUR
Nazio berriak nazioarteko egoera dinamiko batean elkarrekin bizitzera behartuak izan ziren, euren atzerapen teknologikoaren gutxiagotasuna, euren Estatu unitarioen kontraesanak, militarren indarraren ezegonkortasuna, hezkuntza eta osasun falta eta munduko botereen interferentzia pairatuz. Orokorrean, gainditu egiten zituzten eginkizunekin aurkitzen ziren bertako agintariak. Europarrek ederki erakutsi zioten Afrikari ikasgai bat: armen indarra boterea lortzeko azken eta behin betiko baliabidea dela. Ez dago botere militarra bezalako erabateko indarrik.

XIX. mendearen erdialdera Afrikaren konkista hasi zenean «zibilizazioaren» argumentua erabili zen, izan ere Europan uste zen, ama bezala, zibilizazio bakarra zegoela, europarra nola ez. Gaur egun «garapenerako laguntza» eta batzutan «elkartasuna» hitzak erabiltzen dira. Politikoki zuzenak dira biak, baina batzuetan zinismoz josiak garai batean «zibilizazioaz» hitz egiten zen moduan.

Munduan dauden lehengaien gehienen nutrizio ama da Afrika eta interesgarri bihurtu da berriro ere betiko arrazoi berdinengatik: bere baliabide naturalak.

Injerentzia bikoitz bat dago Afrikan: politikoa eta ekonomikoa. Bi hauek Iparraren sukurtsal bihurtzen dituzte Afrikako herrialdeak. Hain dira indartsuak heldulekuak, non buruzagi bat lotura horiek askatzen saiatzen bada, ondo antolatutako eta armatutako matxinada batekin aurkitzen den. Injerentzi honen jatorria ez dago soilik Europako herrialdeetan, baita EEBB, Txina, Errusia, India, Brasil eta abarretan ere. Gadafi berak ere «aberasteko» Afrika beltzera joatera animatu zituen libiarrak.

Afrikan barneratzeko ekintza hauekin kontinentearen hirugarren kolonizaziora goaz.
Armaz josita dago Afrika. Armak legalki edo ilegalki sartzen dira Afrikako herrialdeetan, edo hobeto esanda, kanal ofizialetatik edo merkatu informaletatik. Interes handiak daude arlo honetan. Gerra krudelak jasan ditu kontinenteak; hauek askotan gerra zibil moduan aurkeztu dira baina funtsean herrialde hauek arpilatu eta milioika pertsonen heriotzaren prezioarekin aberasteko egin diren gerra ekonomikoak baino ez dira. Baliabideen harrapakaritza izan da Angola, Sierra Leona, Sudan edo Kongoko Errepublika Demokratikoan izan diren gerra gogorren zergatia. Herrialde hauetan ez da borrokatu ideia batzuengatik, ezta despoten boterea ordeztu edo herritarren egoera hobetzeko; petroleoa, urrea eta diamanteak kontrolatu eta esplotatzeko baizik, eta ia beti Estatuak ordezkatzen dituzten enpresa transnazionalekin. Enpresa hauek, askotan, komunitateak, eskualdeak eta herriale osoak ezegonkortu dituzte armez hornituz. Honen adibide argia da Kongoko Errepublika Demokratikoa eta telefono mugikorrak eta ordenagailuak egiteko erabiltzen den koltana.

Saharaz azpiko Afrikaren arlo bereziki sentikorra da nekazaritza. Nekazaritza ezinbesteko sektorea da Afrikarenzat. Kontinenteko herrialdeen ekonomiaren %70a da. Arazo handiena Iparreko herrialdeen inportazioen konpetentzia desleiala da. Anormala da, esaterako, inportatutako arroza merkeagoa izatea Afrikan han produzitutakoa baino. Berdin gertatzen da kotoiarekin.

Munduko Bankuaren eta FMI delakoaren Egitura Doitzeko Programak - «karitateko ahizpak» bailira aurkezten dizkigute nazioarteko erakunde hauek baina nazien garaiko holokaustoan erabiltzen ziren teknika makabro eta sofistikatuekin konparatu ditzakegu euren jarduerak- gosea sortzen duten egoerekin erlazionatuta daude zuzenean, munduko merkatuaren sistemaren intereserako baliagarriak ez diren jarduera ekonomiko guztiak erasotzen bait dituzte. Zorpetutako herrialdeei baldintza ekonomiko eta finantzario batzuk inposatzean datzate Egitura Doitzeko Programa hauek. Hauen helburua kanpo merkataritza doitu, desoreka finantzarioak ezabatu eta mailegu berriak lortzea da. Hau da, Munduko Bankuak maileguak ematen ditu (Estatuen kanpo-zorra handitzen duten interes altuekin noski) Egitura Doitzeko Programak bete ezkero. Programa hauen helburua sistema kapitalista eraiki eta mantentzea da: fundamentalismo ekonomikoa edo, beste modu batera esanda, finantzak eta merkatua gizakien gainetik jartzea.

Somalia edo Mozambikeko gosea, esaterako, kanpoko faktore politiko edo klimatikoei leporatzen zaie mekanikoki: euriz kargatutako lainoen falta, anomaliak airearen presioan... Historia desitxuratu eta azalekoa baino ez da erakusten. Somaliak, hala ere, elikagai nahiko zuen 70. hamarkadara arte. Zerk ekarri zuen gizarte zibilaren kolapsoa? Zergatik deuseztatu zen elikagaiak produzitzeko nekazaritza eta nomaden artzaintza?

EDP gehien aplikatu diren erregioa bihurtu da Afrika. Hauen gerizpean, porrotera eraman da familien nekazaritza-ustiapena, nekazariak galdu egiten du lantzen duen lurraren kontrola. Nekazarien diru-sarrerak -bai lurralde aberatsetan eta baita pobreetan ere- txiki gelditzen dira arlo agroindustrialeko enpresen ondoan, hauek kontrolatzen bait dituzte zereal, nekazaritzako intsumo, hazi eta prozesatutako jakien merkatuak. EDP-en ondorioak Afrikan hauek dira: landa eta hiriko pobreziaren handiagotzea, sektore modernoko soldaten txikiagotzea, Estatuak diruz lagundutako eskolen desagertzea, osasunaren pribatizazioa, eta abar. Berehalako ondorioak hauexek: analfabetismoa, bizi-itxaropen eta iraupenaren gutxiagotzea eta planetako beste zonalde batzuetan jadanik desagertu diren epidemien berragertzea. Afrika astintzen duen beste izurrite bat da gaixotasunen eragina: sida, tuberkulosi, malaria, kolera, ebola... Nola osatuko du hain osasun eskasa duen herri batek gerrak hondatutako lurralde bat, nola lortuko du bakea, lurrak landu, nazioarte mailan salerosi eta aurrera egin? Osasun eskasaren sorgin-gurpila da Afrika bere ahulezia egoeran mantentzen duen tranpetako bat.

Humanitateak ezagutu duen erabateko harrapaketa plan osatuena martxan jartzen ari da. Jadanik gose eta pobre diren herriei zukua ateratzen ari dira inoiz eskatu ez zuten zor baten izenean. Baina hau ere ez da guztia. Badirudi beste genozidio handiago baten preludioa izango dela, laborategietan sortutako erretrobirus batek sortutako gaixotasunek lortuko zutena hain zuzen ere oraindik bizi diren olde gosetiak fisikoki desagerrarazteko. Nabaria da azaldutako guztia korporazio handiek eta planetako finantza-zirkuluek diseinatutako plan baten parte bat dela mundua menderatzeko.

Errekor ikaragarriak hausten ditu Afrikak: IHES-a daukan biztanle kopuru handiena (26 milioi pertsona inguru), malaria, tuberkulosi kasu gehienak (mundu osoko %20), ume soldadu kopuru handiena (150.000 baino gehiago), arma arinen kopuru handiena, milioka desplazatu gatazka armatuen ondorioz; afrikarrak dira Giza Garapen Indize baxuena daukaten 10 herrialdeak... eta abar.

Honela azaldu zuen Yoweri Museveni Ugandako presidenteak 2005ean Washington-eko Centro de Estudios de Política Internacional delakoan: «Mendebaldeko gobernuek Afrikari laguntzen diotela esaten da; egia esan Afrikak laguntzen die Mendebaldeko herrialdeei; afrikarrak dira emaileak... Asko hitz egiten da Afrikako pobreziaz, baina Afrika ez da pobrea; oso aberatsa da baliabide naturaletan; benetako arazoa lehengaien esportazioa da».

«Ez dira herrialde azpigaratuak, zapalduak baizik», dio Eduardo Galeanok.

Archivo del blog